Wynajem w ramach OC sprawcy

Jeżeli Państwa samochód brał udział w kolizji i jesteście Państwo poszkodowanymi przysługuje Państwu samochód z OC sprawcy. W naszej firmie jest możliwość bezgotówkowego wynajmu samochodu. Warunkiem zwrotu poniesionych kosztów dla ubezpieczyciela sprawcy wypadku jest udokumentowanie zasadności wynajmu np. auto służyło do prowadzenia działalności lub dojazdu do pracy czy uczelni. Kolejnym warunkiem jest wynajem samochodu w tej samej klasie lub klasy niższej. W zależności od rodzaju zniszczeń w samochodzie poszkodowanego auto zastępcze może przysługiwać na tzw. technologiczny czas naprawy lub na cały okres od momentu szkody do naprawy samochodu lub wypłaty odszkodowania.
Do wynajmu samochodu zastępczego w Wypożyczalni Samochodów Silver musicie Państwo podać:
Nazwę ubezpieczyciela i numer sprawy

Pracownik wypożyczalni pomoże w przygotowaniu dokumentacji, oraz w kontakcie z firmą ubezpieczeniową tak aby proces bezgotówkowego wynajmu z OC sprawcy przebiegł jak najsprawniej.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. (sygn. akt III CZP 76/13), opublikowana na portalu orzeczeń Sądu Najwyższego:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).