Wynajem samochodu

Umowa wynajmu samochodu sporządzana jest na podstawie dwóch dokumentów tożsamości:
Prawa Jazdy (honorowane są prawa jazdy wydane przez państwa będące w Unii Europejskiej lub Międzynarodowe Prawo Jazdy)
Dowodu Osobistego lub Paszportu

Umowa wynajmu sporządzona jest w dwóch egzemplarzach wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym po jednym dla każdej ze stron.

Najemca wpłaca wynajmującemu z góry opłatę za wynajem oraz kaucję (kaucja może być wpłacona w PLN / $ / £ / € )

Kaucja jest zwracana Najemcy w dniu oddania samochodu.

Wynajęte auto jest czyste na zewnątrz jak i w środku
Wolne od wad technicznych
Posiada ważną polisę OC i AC

Rezerwacji auta można dokonać w zakładce Kontakt

Wynajem samochodu w ramach OC Sprawcy